_back-button-hi.png

Tarihte Kayıtlı Kıpçak Bey ve Komutanları


: Atraga (atrak) : Dağıstan , Şaman - Kendisine bağlı 40.000 aile ile Gürcistan'a göçmüştür.

: Asen : Bulgaristan , Ortodoks

: Aktay : Mısır , Müslüman - Kutuz tarafından öldürülmüştür.

: Aybek : Mısır , Müslüman - Kutuz tarafından öldürülmüştür.

: Baybars : Mısır , Müslüman - En meşhur Kıpçakdır. Kutuz'u süikast düzenleterek öldürtmüş ve yerine geçmiştir.

: Basaraba : Eflak-Boğdan , Ortodoks - Balkanlar'daki Basarabia adlı bölge kendisine atfen namlandırılmıştır. Eflak -Boğdan prensliğini kurmuştur.

: Baytursun : Dağıstan , Şaman

: George TERTER : Bulgaristan , Ortodoks

: Gorgor : Gürcistan , Ortodoks

10 : Jortan : Artvin , Ortodoks - Mensubu olduğu Çortan Boyu ile anılmış şahsi ismi kullanılmamıştır. Osmanlı tapularında kendisine ait mülklerden bahsedilmektedir.

11 : Toktemirus : Eflak- Boğdan , Ortodoks - Basaraba'nın babasıdır.

12 : Sevinç : Dağıstan , Şaman - Kendisine bağlı 40.000 aile ile Artvin- Trabzon Rum devleti arasına yerleşmiştir.

13 : Stefan ŞİŞMAN : Bulgaristan , Ortodoks - Sishman ailesi uzun yıllar Bulgar Kraliyet ailesini oluşturmuştur.

14 : Şaraga (sarıcık) : Kırım , Şaman - Önde gelen Fetihci komutanlardandır. Hayatı boyunca aktif bir politika izlemiş komşu milletlere korku salmıştır. Baskın düzenleyip köle alma konusunda oldukça başarılı idi.

15 : Tumanbay (dumanbey) : Balkanlar, Şaman

16 : Kemenche : Macaristan , Ortodoks - Macar Kralına Suikast düzenleyip öldürmüş, Yakalanıp idam edilmiştir.

17 : Kubasar (ters saldıran) : Gürcistan ,Ortodoks - Darbe ile Başkomutanlıktan alınmış üzüntüden felç olmuştur. Kendisine bağlı oymaklar Rize'ye göçmüştür.

18 : Kutlu Aslan : Gürcistan , ortodoks - Kubasar'a darbe düzenlemiş yeni yönetimde rol almıştır.

19 : Kutuz : Mısır , Müslüman - Aybek ve Aktay 'ı öldürmüş, Baybars'ı keşfetmiştir. Yönettiği Ayn Calut Muharebesi ile Dünya'da Moğolları yenen ilk komutan olmuştur. Baybars'ın düzenlettiği süikast sonucu ölmüştür.

20 : Kopyak (köpek) : Kırım , Şaman - Kırım Bölgesinin önde gelen Başbuğlarındandır.

21 : Köten : Macaristan , Şaman - Macaristan'ı istila etmiş, Kral ile anlaşarak kendisine bağlı 40.000 aile ile yerleşik hayata geçmiştir.

22 : Könçek (pantolon) : Kırım ,Şaman - Önde gelen komutanlardandır. Balkanlara sık sık inmiş Bizans ordularını çok yıpratmıştır.

23 : Kalavun : Mısır , Müslüman

24 : Tapar HAN : Güney Rusya , Şaman - Kıpçak organizasyonunu kuran ilk Kıpçak Hanıdır. Elbarli Boyuna mensuptur.

25 : Akbaş : Romanya , Ortodoks - Devlet adamı.

26 : Akkuş : Romanya , Ortodoks -Devlet adamı.

27 : Çolpan : Romanya , Ortodoks

28 : Toluntay : Romanya , Ortodoks

29 : Payandur : Romanya ,Ortodoks

30 : Tutarkan : Romanya , Ortodoks

31 : Berkiş' : Romanya, Ortodoks

32 : Balika' (Balık) : Balkanlar , şaman - Dobric'in babasıdır.

33 : Dobriç : Balkanlar, Şaman - Balkanlardaki Dobruca Devletini kurmuştur.

34 : Buğa (Boğa) : Romanya, Ortodoks

35 : Ötemiş : Romanya, Ortodoks

36 : Altunapa : Balkanlar, Şaman -Devlet adamı.

37 : Kumantay : Balkanlar, Şaman

38 : Sargis : Gürcistan, Ortodoks

39 : Tugorkan : Güney Rusya, Şaman - Bönek ile birlikte peçenek baskınını yönetti,

40 : Küre : Güney Rusya, Şaman - Tugorkan ile birlikte Kiyef knezliği baskınını yönetti.

41 : Tomuzaba : Balkanlar, Şaman -Devlet adamı.

42 : Arslanaba : Balkanlar, Şaman - Devlet adamı.

43 : Temirtaş : Romanya, Ortodoks -Devlet adamı.

44 : Berçil : Romanya, ortodoks - Devlet adamı.

45 : Berendey : Romanya, Ortodoks - Devlet adamı.

46 : Burçka : Moldovya, Şaman - Macaristan'a ilk saldırıyı yapmıştır. Emrindeki kitlelerle toplu halde vaftiz olmuştur.(1233)

47 : Boluş : Güney Rusya, şaman -1055 Pereyaslavl knezliği antlaşmasını yapmıştır.

48 : İskal : Güney Rusya ,Şaman - Kıpçak Boy birliğinin sağlanmasıyla kuzey saldırılarını başlatandır.

49 : Kapuç : Balkanlar, Şaman

50 : Benek : Güney Rusya, Şaman -Tugorkan ile birlikte peçenek baskınını yönetti.

51 : Balaban : Hindistan Delhi , Müslüman

52 : İldeniz : Azerbaycan , Müslüman.

53 : Boztogan : Romanya, Ortodoks - Devlet adamı.

54 : Basar : Romanya, Ortodoks - Devlet adamı.